Friday, March 28, 2008

Popas în spaţiul liric, grec, antic şi modernActivitate ce a constat în recuperarea trecutului din spaţiul poeziilor lirice a Greciei prin intermediul invitaţilor speciali: Stella Karali- prof. limba neoelenă din cadrul Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Valeriu Mardare- traducător distins cu Premiul Uniunii Traducătorilor Literari din Grecia şi prof. de limba franceză la Liceul de Informatică "Gr. Moisil" Iaşi, alături de cadrele didactice a Şcolii Normale "Vasile Lupu". Activitatea a fost coordonată de prof. de limba latină Cezara Irina Ştefănescu şi prof. de limba română Mănucă Elena. Cei implicaţi au fost elevii Şcolii Normale "Vasile Lupu" , din clasa a-XII-a D.

No comments: